top of page

Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİ KORUMA VE İŞLEME SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR 

Sinna Tekonoloji Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (metinde SİNNATECH olarak anılacaktır)
        Mecidiyeköy Mah. Güvenevler Sok.
        B11 Blok No:11/7 Şişli/İstanbul
        Telefon: +90 
        E-mail: info@sinnatech.com
        Zincirlikuyu VD / 7710647183
    
x ltd şti. (metinde MÜŞTERİ olarak anılacaktır)
        İskenderpaşa Mah. Simitçi Şakir Sok. 
        No:10/5 Fatih, 34080 İstanbul/TÜRKİYE
        Telefon: +90 
        E-mail: 
        Vergi Dairesi/ Vergi Numarası    

İşbu Kişisel Veri Koruma ve İşleme Sözleşmesi (SÖZLEŞME), Mecidiyeköy Mah. Güvenevler Sok. B11 Blok No:11/7 Şişli/İstanbul adresinde mukim Sinna Tekonoloji Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (SİNNATECH) ile, SİNNATECH’in sağladığı; Toplu SMS, Toplu Mail, Toplu Whatsapp mesajı gönderim hizmetinden faydalanmak için bizzat veya yetkilisi/vekili aracılığıyla başvuran gerçek veya tüzel kişi (MÜŞTERİ) arasında 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş, bir nüshası MÜŞTERİ’ye verilmiştir. 

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme bir çerçeve sözleşme olup, SİNNATECH tarafından MÜŞTERİ’ye verilecek hizmetler kapsamında tarafların kişisel veri işleme ve korumaya dair yükümlülüklerini belirler. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

MÜŞTERİ, SİNNATECH’e aktardığı tüm kişisel verilerin hukuka uygun yollarla elde edildiği ve işlendiğini, doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesi sebebi ile SİNNATECH’in uğrayacağı her türlü zarardan kusuru aranmaksızın MÜŞTERİ sorumludur.

SİNNATECH, MÜŞTERİ’ye hizmet sözleşmesi kapsamında hizmet sağladığı; Toplu SMS, Toplu Mail, Toplu Whatsapp mesajı gönderim hizmetlerinde yalnızca yazılım desteği sağlamaktadır. SİNNATECH’in MÜŞTERİ’ye veri sağlama hususunda herhangi bir hizmet veya sorumluluğu yoktur. 

SİNNATECH, 6698 sayılı kanun gereğince, sözleşme ve yasal mevzuat kapsamında MÜŞTERİ’lerine ait kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. SİNNATECH, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişimin engellenmesi amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri alır. 

SİNNATECH, hizmet sözleşmesi kapsamında alınan kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlemektedir. 

İşbu sözleşme 4 (dört) maddeden oluşmakta olup, iki nüsha halinde tanzim edilecektir.

bottom of page